2011-10-21 12.35.04

Visitors holding the temperature rod sensors and looking at the resulting graphs.

Visitors holding the temperature rod sensors and looking at the resulting graphs.

Visitors holding the temperature rod sensors and looking at the resulting graphs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *