Temperaturmätning i betstukor 2012-13

Förra året tog vi fram utrustning till Nordic Sugar för att övervaka temperaturer i betstukor i fält. Detta året har vi placerat ut utrustningen på nya platser – utanför Lund, Kristianstad och Ystad.

I varje stuka finns det tre till sex temperaturspjut. Varje spjut mäter temperaturen på tre ställen; i luften, 0,5 m ner i stukan och ca 2 m ner i stukan. Spjuten registrerar temperaturen kontinuerligt och skickar värden online så att de kan avläsas via internet eller via en mobiltelefon.
Stukan på Svenstorps gods ingår i ett försök med sex olika typer av frostskydd som Nordic Beet Research genomför.

Samtliga mätningar finns att studera på nätet. Du kan välja tidsperiod genom att klicka på ”6 hours”.

Diagrammen nedan visar aktuella mätningar på Arendala utanför Lund.

Lufttemperatur:

Lufttemperatur.

Temperatur i toppen av stukan:
Temperatur i toppen av stukan.

Temperatur i botten av stukan:
Temperatur i botten av stukan.

Temperaturen bör ligga i intervallet mellan två och sju grader, beroende på utetemperaturen. Vid högre temperatur omvandlas sockret i betan till sockerarter som man inte önskar. Risken finns också att betan förstörs, och inte kan levereras till sockerbruket. Betstukan täcks med exempelvis halm, plast eller fiberduk för att hålla temperaturen vid en nöjaktig nivå.

Mer om de mätspjut vi tillverkat inför årets säsong finns på mätspjut.nu.

Nordic Sugars webbplats finns presentation av de fyra stukorna med länkar till mätningarna.

.