Sensefarm

Videocent AB har under några år utvecklat produkter för precisionsjordbruk. Sensefarm AB grundades 2013 för att bättre kunna tillvarata de möjligheter som finns i utvecklingen av mätutrustning för jordbruk. Våra produkter hjälper till att optimera jordbrukets avkastning genom att mäta markfuktighet, temperatur och nederbörd, och kan enkelt handlas i webbshopen.

Videocent AB has for some years been developing products for precision farmingSensefarm AB was founded 2013 in order to better utilize the opportunities that exist in the development of measuring equipment for agriculture. Our products help to optimize agricultural yields by measure soil moisture, temperature and precipitation.