Mässrapport Skoldagarna

29-30 oktober var det dags för Skoldagarna i Malmö. En fackmässa för alla som arbetar inom grundskola, gymnasium, fritidshem och Komvux, och som vill hålla sig uppdaterade med de senaste produkterna och tjänsterna. Skolvärlden är i ständig förändring med ny läroplan, nya arbetsmetoder och nya forskningsrön som ställer höga krav på de produkter och tjänster som används i verksamheten. Slutkunden – eleven – förtjänar det bästa för att nå uppsatta mål. Seminarieprogram lyfter aktuella ämnen och frågor som besökarna har nytta av i sitt arbete.

Vårt koncept provdator.se tyckte vi passade perfekt på mässan, för att möta kunder och diskutera skolornas behov med besökarna. Efter två dagar med ca 3000 besökare kan vi konstatera att spridningen på elevernas möjligheter att använda dator i skolan är väldigt stor, och kommer bli större. Några skolor hade inga datorer, eller 4-5 elever per dator. I andra änden fanns en-till-en-skolorna. Somliga skolor funderade på att skaffa några läsplattor som komplement till elevernas dator, eller till alla elever istället för datorer.

En gemensam nämnare märkte vi. Oavsett datortyp, saknade man ofta råd och tips på läromedel och om hur man använder utrustningen i de olika läroämnena.

Spridningen av skolornas datorkunskaper innebar att vi även fick diskutera it-policy för kommuner, som tyvärr styr över skolornas önskemål, till de som undrade om avstängningen av nätverk kunde göras på enklare sätt än stänga hela skolan…

Läs mer om konceptet på provdator.se.

.