HP Mini med Provdator USB bör användas i max en timme.

Versioner av Provdator USB:
Samtliga  versioner fram till och med 2012-11-24.

Berörda system:
HP Mini 5105. (System baserade på Mobile Intel® Graphics Media Accelerator 950 , inbyggd i Intels Atom-processorer)

Testade, ej berörda system:
Lenovo Edge och Lenovo X100e är testade och fungerar utan problem.

Symptom:
Varningsmeddelandet ”This computer has only 14.8 MB of disk space remaining.” syns på skärmen efter drygt en timme. Liknande varningar följer om att diskutrymmet är på väg att ta slut.

Efter ytterligare 20-30 minuter, en timme och  20 minuter sammanlagt, är diskutrymmet helt slut och Open Office fungerar ej korrekt.

När händer detta:
När en HP mini varit igång i drygt en timme, den behöver ej användas men vara startad.

Gör följande vid varningarna:
1. Vid varning om lite diskutrymmer, klicka på ”Ignore” ( ej på Empty Trash eller på Examine ) Be eleverna att spara ner allt osparat arbete i mappen ”Provfiler”.
2. Stäng ner datorn på vanligt sätt samt lämna in USB-stickan.

Om OpenOffice visar en ruta om backup och en knapp med texten ”Retry” är diskutrymmet helt slut, 1 timme och 20 minuter har passerat, klicka på ”Retry” tills rutan försvinner (eventuellt många gånger!) och spara enligt ovan.

Workaround i väntan på en riktig lösning:
Om eleven behöver använda en HP Mini i mer än en timme behöver nya USB-stickor finnas till hands och vid första varningsmeddelandet bör arbetet sparas ner och överföras till ett nytt USB-minne inom 15 minuter.

1. Ge eleven en ny USB sticka som eleven startar från som vanligt. Vänta tills datorn startat och visar ikonerna på skärmen.
2. Sätt i den tidigare använda USB stickan med elevens sparade filer i en annan USB kontakt. Två ytterligare USB ikoner syns på skrivbordet – ”Provfiler”, ”Provfiler” och ”1.9 Gb Filesystem”. Två fönster öppnas. Stäng det fönstret som har ett namn i stil med ”4F3A-7F0E” då det inte behövs. Behåll fönstret med namnet ”Provfiler_”. Där syns elevens sparade filer.

3. Kopiera sparade filer till nytt USB minne – Elevens sparade filer kan dras över till det nya USB minnets USB symbol ”Provfiler” med musen (Drag’n drop). När detta är gjort, kontrollera att filerna verkligen kopierats genom att öppna den mappen.  Ta ut den senast isatta USB-stickan ur datorn. Fortsätt provet.

Bakgrund:
Grafikdrivrutinen i915 för Intels grafikchip i Atomprocessorer ger ett felmeddelande när skärmen uppdateras, 60 gånger per sekund, på en HP Mini. Detta felmeddelande skrivs till en loggfil. Utrymmet för loggfilerna tar slut efter drygt en timme och 20 minuter.

Utrymmet för loggfiler delas med programmen som körs varför program som sparar temporära backupfiler (Open Office) slutar fungera när utrymmet är fullt.

På USB minnet finns två lagringsutrymmen. Utrymmet för loggfiler och program delas inte med elevernas sparade arbeten varför sparade elevfiler i foldern ”Provfiler” inte berörs och inte påverkas av detta fel.

Åtgärder för att detta inte ska upprepas:
Loggfilerna har inte kontrollerats för så massiva felloggar på samtliga datormodeller, utan bara på Lenovodatorer. En kontroll av samtliga datormodellers loggfiler införs nu vid varje release.

.

Mässrapport Skoldagarna

29-30 oktober var det dags för Skoldagarna i Malmö. En fackmässa för alla som arbetar inom grundskola, gymnasium, fritidshem och Komvux, och som vill hålla sig uppdaterade med de senaste produkterna och tjänsterna. Skolvärlden är i ständig förändring med ny läroplan, nya arbetsmetoder och nya forskningsrön som ställer höga krav på de produkter och tjänster som används i verksamheten. Slutkunden – eleven – förtjänar det bästa för att nå uppsatta mål. Seminarieprogram lyfter aktuella ämnen och frågor som besökarna har nytta av i sitt arbete.

Vårt koncept provdator.se tyckte vi passade perfekt på mässan, för att möta kunder och diskutera skolornas behov med besökarna. Efter två dagar med ca 3000 besökare kan vi konstatera att spridningen på elevernas möjligheter att använda dator i skolan är väldigt stor, och kommer bli större. Några skolor hade inga datorer, eller 4-5 elever per dator. I andra änden fanns en-till-en-skolorna. Somliga skolor funderade på att skaffa några läsplattor som komplement till elevernas dator, eller till alla elever istället för datorer.

En gemensam nämnare märkte vi. Oavsett datortyp, saknade man ofta råd och tips på läromedel och om hur man använder utrustningen i de olika läroämnena.

Spridningen av skolornas datorkunskaper innebar att vi även fick diskutera it-policy för kommuner, som tyvärr styr över skolornas önskemål, till de som undrade om avstängningen av nätverk kunde göras på enklare sätt än stänga hela skolan…

Läs mer om konceptet på provdator.se.

.

Exam concept delivered to the four largest secondary schools in Lund

Videocent has developed a concept for using laptops during exams. It includes math programs and a word processor, put on an USB stick, thus replacing purchasing expensive calculators. Internet and other communication is blocked and the local laptop hard drive is not accessible during exams. It enable students to write texts and answers on their computers, like they are used to from their lessons.

During this year we have delivered the concept to the four largest secondary schools in Lund. They have used them for essay writing tests in Swedish and for the national ”math-tests”. In national tests about 200 students at one time have been using the solution.

USB sticks Lund secondary School.
USB sticks
Lund secondary schools

When doing an exam, the first step is to make a master USB. The teacher makes the number of copies necessary for the test using an USB copying machine. The copied sticks are handed out to the students, who starts the computer with the stick as start-up-drive. After the test is done, the test is saved on the stick, and given back for the teacher to grade.

A problem often discussed with tests is unfair correction: The teachers, often unconsciously, are influenced by who took the test. Handwriting is often recognized. At the Vipan secondary school, the USB sticks are individually numbered. The number of the USB stick issued to each student is noted in the class list. The teacher does not know who submitted the test when it is graded.  Not even the handwriting reveals whose test it is!

Further information can be found in the article Computers in schools means computers on exams and provdator.se (in Swedish).

.

App for Dalarna University

With the Dalarna University app for Android you’ll not only get information about what’s happening at the university. By logging in with your user account you will get access to a wide range of services – for example register to courses, check your study results, renew books and remotely follow live video lectures. If you have problem finding a specific room, building or busstop, there are floor plans and maps to assist you. It is aimed for students as well as visitors with secure logins to some services.

Dalarna University app
The main menu.

Interesting technology:

  • Dynamic menus. The menus are downloaded and cached as XML files which the Dalarna University can change without requireing an update to the application.
  • The application can switch between Swedish and English texts found in the XML files as requested by the user.
  • Single Sign-on. Once a student is logged in, all different secure services are available to the student without further logins.
  • Logins are done over an encrypted secure connection using certificates not originally approved by the Android handset manufacturers.

Videocent has built the Android application as a subcontractor to Appbyrån Sverige AB.

Computers in schools means computers on exams

As students are equipped with free computers it seemed like a waste of money to purchase advanced calculators as well. Videocent has together with Katedralskolan in Lund, Sweden, developed an one-stop-shop solution for schools that are interested in this saving.

During exams the students are given an USB memory to insert into their computers before powering up them. This USB memory prevents the students from using the wifi-wireless network and access the computers normal hard drive. Once started the student see three icons on the screen – the first one is a simple pocket calculator, the second a more advanced graph calculator and the last one is a wordprocessor.

Laptop for use during exams.

No computer skills are required by the teacher. Tests can be handed out on paper as usual, and students answers can be collected on paper. For use of the wordprocessor, the teacher can place a document on the USB memory, and the student can write his or hers answers to the USB memory if desired.

Together with the school branded USB memories, Videocent delivers easy to use failsafe USB duplicators that can be handled by the teachers or janitors, instead of the IT department. It’s as simple as inserting a master USB memory, the receiving USB memories and then pressing a key. The picture below shows a duplicator which copies 15 USB sticks in less than five minutes from a master.

USB duplicator with branded USB memories.

Normally a school has computers of different brands and models. With our solution this doesn’t matter – the same USB stick can be used independent on which computer the student has. The functionality are tested on the schools specific computers before delivery of the system.

Test setup with Lenovo, HP and Fujitsi laptops.

Further information can be found in the article Exam concept delivered to the four largest secondary schools in Lund and provdator.se (in Swedish).

.

Lundaschema

Developed originally by Patrik G. for the students in the city of Lund it gives each individual student his or her personal class calendar right in their mobile.

Due to popular requests the app is now available for several schools in Sweden. Click on the images below to download the specific schools application.

The application works with timetabling software from www.novasoftware.se and can be easily branded for any specific school.