Test av 'kallfusion'.

Kall idégenerering!

Videocent finns på Ideon i Lund, där vi delar kontor med kollegor som samarbetar i det gemensamt ägda företaget Join Business & Technology. Där kan de olika kunskaperna från respektive företag tas tillvara när vi arbetar med projekt där annan kompetens än den man själv besitter behövs, eller för att diskutera bästa sätt att lösa ett problem.

Våren 2011 fick Andrea Rossi mycket uppmärksamhet i media för sin uppfinning av fusion i låga temperaturer, kallad E-cat. Joins vd Göran Nybom samlade några ingenjörer för att lista ut hur en bluff kan göras så det verkade fungera. Flertalet idéer uppstod, mer eller mindre ambitiösa och tidskrävande att göra. Videocents vd Anders Hedberg lade fram idén att en omformad sinus-kurva inte ger korrekt värde när strömstyrka mäts. Därigenom skulle beräkningarna av tillförd elektrisk effekt bli för låg i förhållande till den verkligt tillförda.

Göran Nybom visar ”kallfusion”.

Göran som är elektroingenjör funderade vidare på idéerna, och hur man kan visa dem enkelt. Tankarna utmynnade i att värma vatten med en vanlig doppvärmare. Det är enkelt att mäta och beräkna värme och elektrisk effekt. I en vanlig grenkontakt gömde han den elektronik som behövdes för att omforma de vanliga 240 volt som finns i elnätet och kopplade den till två av de sex uttagen. När kontakten skruvats ihop syntes ingen skillnad mot en standardkontakt.

När doppvärmaren kopplas i de vanliga uttagen ger ström- och spänning tillförd effekt som motsvarar energin i det uppvärmda vattnet. Kopplar man däremot doppvärmaren i något av de tillfixade uttagen visar beräkningarna istället att mer energi utvinns än som tillförs!

Demonstrationer skedde för olika människor, inklusive en lektor i kärnfysik. Alla blev förbluffade och ingen kunde förklara hur det gick till. Så småningom fick SVT upp ögonen för Görans trolleri och inslaget i Vetenskapens värld blev filmat.

Läs mer på Joins webbplats där en teknisk genomgång finns.

.