Foto Sanna Rosendahl

Jordtemperaturmätning Granhill Ystad

Nordic Sugar Agricenter Sverige gör temperaturmätningar i jorden på gården Granhill utanför Ystad med olika typer av täckning och bearbetning för att optimera sockerbetsodlingen. Läs mer om försöket på deras webbplats Odlingsväv och temperaturmätning.
(Graferna är inte aktuella längre av naturliga skäl.)

Foto Sanna Rosendahl
Foto Sanna Rosendahl

Sensor


Sensor


Sensor


Sensor


Sensor


Sensor


Sensor