Arbetsbesparande system

Svenska Betodlarna ekonomiska förening, i dagligt tal Betodlarna, är sockerbetsodlarnas riksorganisation som representerar landets samtliga cirka 2 200 betodlare. Betodlarnas huvuduppgift är att utveckla och försvara den svenska betodlingen samt tillvarata odlarnas ekonomiska intressen och övriga villkor. I senaste numret av deras tidskrift Betodlaren finns ett reportage om mätspjuten.

Den allt längre tiden som betorna behöver lagras efter upptagning kräver ständig tillsyn av stukorna för att minimera lagringsförluster och kvalitetsanmärkningar. För varmt eller för kallt? Ventilera eller täcka? Ibland får du kanske köra en sväng dagligen för att inspektera dina stukor för att se om något behöver åtgärdas. Nu finns ett arbetsbesparande system, utvecklat av företaget Videocent, där du genom att sätta ner mätspjut i stukorna, enkelt kan avläsa temperaturen hemifrån via Internet eller via mobiltelefon och surfplatta.

Betor är en känslig gröda att lagra. De ska inte ha det för varmt, eller kallt. Eller dragigt. Torrt, lagom med halm, och vindskyddade. Stukan ska pysslas om, minst några gången i veckan. Att kunna kontrollera stukan på distans innebär att odlaren kan planera sitt arbete. Bonus är att inte behöva oroa sig för hur betorna mår, när man vet! Allt sammantaget innebär att odlaren kan dra nytta av lagringstillägget som fås vid sen leverans.
Så hjälper Videocent Sveriges betodlare att öka det ekonomiska utbytet!

Läs hela reportaget i Betodlaren nr 1 mars 2013.

Mätspjuten för temperaturmätning som beskrivs i artikeln kan du läsa mer om på vår webbplats matspjut.nu.